Zarząd

Prezes koła – Jerzy Musiał tel. +48 606 302 208

Skarbnik koła – Marek Banaszyk +48 605 081 231