PZW Kaźmierz

Gminne Koło Wędkarskie Nr 149 w Kaźmierzu zostało powołane podczas zebrania założycielskiego 21 stycznia 1991 roku. Inicjatorem powołania Koła był Zbigniew Maciejczyk, który do października 1995 roku pełnił funkcję Prezesa Koła.

Zarząd Gminy Kaźmierz w marcu 1994 roku przekazał w bezpłatne użytkowanie dwa stawy położone w Kaźmierzu przy ul. Leśnej. Członkowie koła włożyli wiele pracy i trudu w zagospodarowanie przekazanego terenu.

W 1999 roku wybudowano wiatę oraz kominek, aby teren mógł służyć wędkarzom oraz mieszkańcom gminy.

Od 2000 roku, przy finansowym wsparciu Gminy Kaźmierz sukcesywnie czyszczono i powiększano teren stawów, aby w 2004 roku zakończyć ostatni etap powiększania stawu dolnego. Po zakończeniu prac w 2005 roku wokół stawów posadzono 214 drzew oraz krzewów, które udało się pozyskać ze Starostwa Powiatowego w Szamotułach. Wiele drzewek i krzewów zakupił także Urząd Gminy w Kaźmierzu oraz Zarząd Koła. W roku 2007 pogłębiono i oczyszczono staw młodzieżowy.

W 2008 roku uporządkowano teren wokół oraz wyczyszczono staw przy boisku sportowym w Kaźmierzu. Teren ten został zagospodarowany.

Dzięki sporym nakładom pracy teren uzyskał piękny i kameralny klimat. Stał się miejscem nie tylko służącym do wędkowania, zaczęły odbywać się tam imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym. Teren ten na spotkania wybierają zarówno seniorzy jak i młodzież. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 2 w Kaźmierzu organizuje ta terenie stawów spotkania integracyjne dla swoich członków. Młodzież przedszkolna i szkolna podsumowywała tam akcje „Sprzątania świata”, organizowała spotkania na zakończenie roku szkolnego.

W czerwcu 2008 roku zorganizowano wspólnie dla młodzieży z Kaźmierza i Litwy, która gościła na terenie Gminy, zawody rekreacyjno – sportowo-wędkarskie. Takie zawody odbywały się już po raz kolejny. Odbywały się tutaj także spotkania podopiecznych Poznańskiego Domu Pomocy Społecznej. Często zloty młodzieżowe końcową metę mają na terenach stawów.

Zarząd Koła corocznie organizuje szereg zawodów wędkarskich. Są to zawody spławikowe o puchar Wójta Gminy Kaźmierz, o puchar Prezesa Koła Kaźmierz, zawody wędkarskie rencistów i emerytów, zawody spinningowo – żywcowe o puchar Zarządu Koła, Zawody na zakończenie sezonu. Zarząd nie zapomina o młodzieży należącej do Koła. Dla nich również organizowane są zawody. Są to otwarte zawody spławikowe z okazji Dnia Dziecka, zawody spławikowe dla młodzieży Rejony Ostroróg oraz Koła Kaźmierz, zawody o puchar zastępcy Wójta Gminy Kaźmierz, a także zawody młodzieżowe Okręgu Poznań.

Gminne Koło Nr 149 w Kaźmierzu liczy obecnie 407 członków, z czego 65 to młodzież do 16 lat. Członkowie Koła dbają o czystość i porządek na terenie stawów, a także Zalewu Radzyny. Rada Powiatu powołała Społeczną Straż Wędkarską, która ma za zadanie kontrolowanie przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.